marieke@mijncarriereconsult.nl

Kernwaarden

Kernwaarden

Wetenschappelijk onderbouwd
Ik werk vanuit het principe meten is weten aan de hand van:
✔ Betrouwbare en valide meetinstrumenten.
✔ Coaching op basis van objectieve en onderbouwde informatie.
✔ Een faciliterende, niet-sturende houding in het delen van resultaten en advies.


Persoonlijk
Ik zet jouw ontwikkeling centraal. Dit is wat je krijgt:
✔ Gepersonaliseerd testrapport, aansluitend op jouw situatie en behoeften.
✔ Een empathische, geduldige coach die jou op 1 zet.


Praktisch
Ik hanteer een praktisch werkwijze. Dit is wat je krijgt:
✔ Een duidelijk, goed onderbouwd testrapport zonder complexe vaktermen.
✔ Een concreet en praktisch advies.
✔ Van leren over jezelf naar toepassen in praktijk met een actieplan*.

* Het actieplan is optioneel en betaald.


Integer
Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.
✔ Jouw gegevens worden niet langer dan nodig bewaard.
✔ Jouw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
✔ De privacyverklaring geeft je meer informatie.

Neem contact op