marieke@mijncarriereconsult.nl

Het belang van een objectief meetinstrument als ontwikkeltool

Het belang van een objectief meetinstrument als ontwikkeltool

Psychologie is niet exact
In de psychologie worden onderliggende, theoretische constructen, bijvoorbeeld persoonlijkheid of geheugen, gemeten. Deze zijn niet direct observeerbaar.
→Wil ik weten hoe lang jij bent? Geen probleem! Meetlint → Meten → Weten.
→Wil ik weten hoe extravert jij bent? Dat is onderdeel van jouw persoonlijkheid en kan ik niet direct meten, maar wel indirect! Vragenlijst → Antwoorden → Inzicht in te meten construct → Weten.

Een voorbeeld
Bij een vragenlijst geef je aan dat je veel vrienden hebt.
Jouw mate van extraversie (niet direct observeerbaar) beïnvloedt jouw antwoord op deze vraag (wel observeerbaar). Vervolgens zeggen al jouw antwoorden op de vragenlijst iets over jouw mate van extraversie.

*

Zonder goed meetinstrument, kan ik dus niets zeggen over jouw psychologie!

De fouten die bij testen gemaakt kunnen worden zijn bijvoorbeeld te wijten aan een onjuist opgebouwde test, waarbij niet alle subitems evenredig worden uitgevraagd en meewegen of een respons wordt opgewekt die niet hetzelfde is als het construct dat wordt gemeten. Er kan ook sprake zijn van bias bij de persoon die de test invult, bijvoorbeeld sociale wenselijkheid of het verergeren of bagatelliseren van de situatie om een gewenst testresultaat te krijgen? Dit willen we allemaal voorkomen!

Wetenschappelijk onderbouwde psychologische tests
MijnCarrièreConsult gebruikt daarom alleen wetenschappelijk onderbouwde psychologische tests die voldoen aan alle psychometrische kwaliteitseisen.

Ben jij klaar om meer over jezelf te leren?
Ik faciliteer graag in de test(s) die jou het meeste inzicht kunnen geven en bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Neem vrijblijvend contact op.

Neem contact op

* Bron afbeelding: Verdam, M. (2020). Psychometrie collegereeks. Universiteit Leiden.